Viðkvæmir hópar

Mikilvægt er að unnt sé að stunda rannsóknir á ólíkum hópum. Þeir hafa breytilegar þarfir og sjúkdómar eða önnur mein leggjast að þeim með mismunandi hætti. Í lögum um slíkar rannsóknir og í öllum alþjóðlegum samþykktum um lífsiðfræði í rannsóknum er lögð áhersla á að viðhafa sérstaka aðgát þegar í hlut eiga einstaklingar eða hópar sem eru viðkvæmir.

Auk almennrar virðingar fyrir öllum sem taka þátt í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði er sérstakrar aðgátar þörf gagnvart viðkvæmum hópum. Þeir hópar sem hér um ræðir eru auk barna t. d. vanfærar konur eða konur með barn á brjósti, aldraðir, fangar, slasaðir og aðrir sem sakir meina sinna eru þess ekki umkomnir að veita upplýst samþykki áður en rannsókn hefst.