Starfsemi VSN

 
Ráðherra skipar sjö manna vísindasiðanefnd (VSN) til fjögurra ára í senn til að fjalla um vísinda­rannsóknir á heilbrigðissviði. Einn nefndarmanna er tilnefndur af ráðherra sem fer með vísindamál, einn af ráðherra sem fer með mann­réttindamál, einn er tilnefndur af landlæknis, einn af læknadeildar Háskóla Íslands og af Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Tveir skulu skipaðir af ráðherra án tilnefningar. Ráðherra skipar formann úr hópi aðalmanna. Varamenn eru tilnefndir með sama hætti. Í nefndini skulu sitja einstaklingar með sérþekkingu á sviði aðferðafræði heil­brigðis­vísinda, siðfræði, lögfræði og persónuverndar.
Einstaklingar sitja í VSN í krafti þekkingar og reynslu sem þarf til þess að nefndin geti sinnt hlutverki sínu. Nefndin starfar aðeins á fundum sem eru haldnir á tveggja vikna fresti yfir vetrartímann en gert er fundahlé yfir hásumarið (júlí - ágúst). Sjá auglýsta fundardaga og skilafresti annars staðar á síðunni.
Skrifstofa nefndarinnar undirbýr fundi hennar, kallar eftir og veitir gögnum viðtöku, afgreiðir niðurstöður nefndarinnar, vistar skjöl hennar, veitir upplýsingar bæði til þátttakenda í rannsóknum og til þeirra sem hyggja á rannsóknir sem eru leyfisskyldar hjá nefndinni (sjá flipann Viðmið). Loks fylgist skrifstofan með og tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi systurstofnana.
 
Að jafnaði fjallar nefndin um 200 ný verkefni árlega en afgreiðslur hennar samanlagt eru um 700 - 800 á ári.